Profil og værdigrundlag

Målsætningen er at udføre et godt og serviceminded stykke arbejde til konkurrencedygtige priser samt yde god rådgivning.

Der praktiseres punktlighed, seriøsitet og arbejde af høj kvalitet.
Det betyder, at aftalerne og tidsfristerne overholdes.

Det giver dig frihed til at fokusere på din virksomhed og ikke bruge unødvendige ressourcer på regnskab og bogholderi.

Prospea Regnskab kan udføre arbejdet i din virksomhed, eller bilag kan afleveres til Prospea Regnskab.

Du vælger den model, som passer dig bedst.

ida_lautrup_medium
icon_big_book

Bogholderi

Bogholderi, løn og månedsbalancer

Debitor, kreditor og finansbogholderi udføres, så bogholderiet er afstemt og ajourført hele tiden.
Der tilbydes lønadministration, som køres via online lønsystemer i Danmark.

De bogholderimæssige opgaver er fakturering af varer og ydelser, rykke for betaling hos kunder, bogføre ind- og udbetalinger, kreditorstyring, udarbejdelse af moms og meget mere.

Bruges der revisor til årsregnskabet, så kan Prospea Regnskab klargøre alt materiale i høj kvalitet til revisoren, så revisor regningen minimeres.

Økonomistyring

De fleste virksomheder kan få glæde af et forbedret økonomisk overblik, hvad med din?

Er der behov for at få opstillet månedsregnskaber eller kvartalsregnskaber,  laves det således, at virksomheden får den information, der er brug for.

Budgetter og budgetopfølgning tilpasset virksomheden kan opstilles.
Prospea Regnskab lytter til, hvad der er af ønsker til budgetter, rapporter mm., og designer det, så det lige netop passer hertil.

Det vigtigste er, at regnskabsrapporteringen er tilpasset virksomheden, så der skabes et godt overblik over økonomien, og de økonomiske udfordringer herved.

icon_big_money
icon_big_paper

Administration

Alle forretninger har forskellige behov

Virksomheder har forskellige behov, og der kan være opgaver, som ikke er nævnt her, men der er behov for at få løst. Prospea Regnskab kan understøtte løsning af mange disse opgaver, og dermed få den optimale løsning for virksomheden.

Påtænker du at starte virksomhed?

Vi yder hjælp til mange af de opgaver, der er ved start af virksomhed

Prospea Regnskab yder hjælp til de opgaver, der er ved opstart af virksomhed.
Det er lige fra registrering hos Erhvervsstyrelsen til valg af regnskabsprogram, kontakt til bank med dertil hørende krav om budgetter og forretningsplan.

Lad os i fællesskab drøfte, hvor du står, og herefter lave en plan for, hvorledes du kommer godt og nemt i gang med din virksomhed.

icon_big_gear
icon_big_person

Vil du selv bogføre?

Vil du lære at bogføre?

Hvis du selv vil bogføre dine bilag, men mangler hjælp til at komme i gang med bogføringen, så kan Prospea Regnskab hjælpe dig.

Sidemandsoplæring kan aftales, hvor du bliver oplært trin for trin, så du har mulighed for at bogføre dine bilag så korrekt som muligt, og lære de grundlæggende principper og opgaver i forbindelse med bogføring og bogholderi.

Priser

Vi aftaler en fast timepris

Priserne starter fra 430 kr. pr time, men aftales individuelt.

Her tages der højde for omfanget af opgaverne, fleksibilitet, varigheden samt kompleksiteten i opgaverne.

icon_big_money

Hvilke behov har din virksomhed?

Vi kan udføre opgaven
og styrke din virksomhed

  • • Debitor
  • • Kreditor
  • • Bogføring
  • • Lønadministration
  • • Budgetopfølgning
  • • Finansbogholderi
  • • Momsregnskaber
  • • Årsregnskaber
  • • Fakturering


logo_footer
Morgenfruevej 7
8541 Skødstrup
+45 40 21 41 80
info@prospearegnskab.dk
Til top